Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

IMG_7399.jpg

Anna Nowicka
Inkubator Starter

Data publikacji 15:05

Społeczna odpowiedzialność edukacji. Nie ma szkoły bez głosu młodych.

W piatek 15 listopada w Europejskim Centrum Solidarności już po raz piaty spotkamy się by dyskutować o przyszłości i wyzwaniach w edukacji. Jubileuszowa edycja Międzynarodowej Konferencji BeZee. Trendy w edukacji 2019 poświęcona jest problematyce związanej z kształtowaniem kompetencji przyszłości oraz stymulowaniu odpowiedzialności uczniów i uczennic za własne działania, wybory życiowe w kontekście edukacji, kariery zawodowej czy odpowiedzialności społecznej.

W dzisiejszych czasach rola nauczyciela, nauczycielki powinna mieć zupełnie inny charakter. Edukator, edukatorka powinni być blisko uczniów, by móc się łatwiej porozumieć, aby ich decyzje mogły być bardziej zrozumiałe. Stają się jednymi z nich, prowadząc wspólne dyskusje nie tylko na ściśle naukowe tematy, ale także społeczne, kulturowe czy związane z przedsiębiorczością. Przestają być tylko źródłem przekazu informacji, a stają się pełnomocnikiem, który rozumie, że młodzieży potrzebny jest czas do przeanalizowania problemów i poszukania odpowiednich rozwiązań. Dlatego poruszać będziemy wątki roli edukacji i relacji nauczyciel, nauczycielka – uczeń, uczennica w obecnej sytuacji społecznej.

- Społeczna odpowiedzialność edukacji jest szalenie istotna w obecnym świecie. To ona ma pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i wejścia na rynek pracy. Chcemy by konferencja stała się miejscem, gdzie wybrzmi potrzeba propagowania tej idei. – mówi Rafał Lis z Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Podczas debat będziemy skupiać się także nad wypracowaniem rozwiązań związanych z solidarnością i równością, takich jak na przykład udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym czy dialogu międzykulturowego. Istotą problemu jest fakt, że wdrażane są elementy preferowane przez społeczeństwo. - Chcemy pokazać, że trzeba wskazywać na to, co ważne. Klasa szkolna powinna być zorganizowaną i lojalną grupą, gdzie nie ma tematów tabu a nauczyciel, nauczycielka musi zaryzykować i nie bać się sytuacji, w której nie ma racji – tłumaczy Rafał Lis. Relacje powinny opierać się na obopólnym zaufaniu, aby nikt nie bał się zadawać trudnych pytań lub na nie odpowiadać.

Tematyka warsztatów w tym roku wiązać się będzie z rolą doradztwa zawodowego w szkołach, sposobie jego realizacji, a prowadzące spotkanie zaproponują efektywne rozwiązania oraz swobodnej zabawy w edukacji, jako przestrzeni stymulowania rozwoju kompetencji społecznych i organizacyjnych.

Konferencja BeZee to przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Jest zogniskowana na szukanie płaszczyzn porozumienia między reprezentantami środowisk związanych z edukacją, samorządem, sektorem prywatnym oraz organizacjami pozarządowymi.  Łączenie środowisk i realny dialog zapewnia również udział przedstawicieli i przedstawicielek Generacji Z na równych zasadach, jako prelegenci i prelegentki, uczestnicy i uczestniczki warsztatów.

Działaniami odpowiadającymi na potrzeby Generacji Z i umożliwiającą im wyrażenie swojego zdania jest konkurs młodzieżowy #edu2day, którego finałem jest prelekcja reprezentacji Generacji Z podczas konferencji, gdzie młodzież w wieku 15-19 lat opowiada o ich wizji edukacji.

- Nie ma szkoły bez głosu młodych – to hasło przewodnie tegorocznej edycji projektu. Ci sami młodzi odpowiadają za naszą przyszłość, dlatego już teraz chcemy usłyszeć ich perspektywę i pomysły, które mogą zaistnieć, jeśli tylko będą mogły wybrzmieć. Pomiędzy młodymi ludźmi a nauczycielkami i nauczycielami stawiamy znak równości, podkreślając odpowiedzialność oraz współpracę po obu stronach – mówi Paweł Płoski, koordynator projektu Edu2Day.
Tegorocznej edycji BeZee towarzyszyć będzie również druga edycja Targów EduShow, które zostaną zorganizowane w specjalnie wydzielonej strefie Europejskiego Centrum Solidarności. Strefa EduShow będzie doskonałą możliwością do prezentacji firm i instytucji, którzy poszukują nowych wyzwań w zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w edukacji.