Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

dariusz.wolodzko@gdansk.gda.pl
58 323 63 05
695 890 055

Data publikacji 10:27

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Przed nami wybory na V Kadencję Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Procedury wyborcze już się rozpoczęły: do 30 października nastąpi powołanie Komisji Wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych. Skład nowej Rady poznamy w grudniu.

Radni wybierani są na wzór rady miejskiej w sześciu okręgach wyborczych. Spotykają się raz w miesiącu na sesji, gdzie podejmują uchwały w sprawach dotyczących młodzieży gdańskiej. Nie są to przepisy prawodawcze, ale mają charakter doradczy dla Rady Miasta Gdańska.
Przypomnijmy, że Młodzieżową Radę powołano uchwałą Rady Miasta Gdańska w maju 2011 roku jako organ doradczo-konsultacyjny, reprezentujący gdańską młodzież przed władzami miasta.

- To gremium, które ma na celu integrację środowisk młodzieżowych, aktywizowanie młodzieży, promowanie postaw obywatelskich wśród młodych ludzi i upowszechnianie wiedzy o samorządzie. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska podyktowane było potrzebą stworzenia zespołu, który w demokratycznych wyborach dostanie mandat do reprezentowania opinii całego środowiska gdańskiej młodzieży – podkreśla w liście do dyrektorów szkół przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak.

- Zachęcamy uczennice i uczniów gdańskich placówek oświatowych do skorzystania ze swojego – czynnego i biernego – prawa wyborczego – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych.

Kalendarz wyborczy dla wyborów członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska:

Data wykonania
czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

Do 30 października 2019 r.

Powołanie Komisji Wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych.

Od 31 października do 10 listopada 2019 r.

Desygnowanie z grona uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII oraz szkół ponadpodstawowych po dwóch elektorów do Zgromadzenia Elektorów.

Dnia 14 listopada 2019 r.

Przekazanie przewodniczącemu Komisji Wyborczej z danego okręgu wyborczego przez dyrektorów szkół podstawowych z klas VII i VII, szkół ponadpodstawowych mieszczących się na terenie tych okręgów listy desygnowanych z grona uczniów elektorów do Zgromadzenia Elektorów.

Do 16 listopada 2019 r.

Przekazanie przez przewodniczącego Komisji Wyborczej danego okręgu wyborczego okręgowych list kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (elektorów Zgromadzenia Elektorów danego okręgu wyborczego) do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mieszczących się w danym okręgu.

18 listopada 2019 r.,

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 ul. Smoleńska 5/7 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

19 listopada 2019 r.,

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 2 w Szkołach Ekonomiczno – Handlowych ul. Seredyńskiego 1a w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

20 listopada 2019 r.,

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 3 w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Kartuska 128 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

21 listopada 2019 r.,

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 4 w Zespole Szkół Energetycznych ul. Reja 25 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

22 listopada 2019 r.,

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 5 w 21 Liceum Ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi  ul. Kołobrzeska 77 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

25 listopada2019 r.,

godzina 12.00-15.00

Spotkanie wyborcze dla Okręgu Wyborczego nr 6 w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących ul. Subisława 22 w Gdańsku w celu głosowania na członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.

Do 29 listopada 2019 r.

Przekazanie dokumentacji z przebiegu wyborów Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska do Biura Rady Miasta Gdańska.

Do 15 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie na stronie Miasta Gdańska składu Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska.