Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

W budynku dawnego Gimnazjum nr 12 mieścić się będzie Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia
Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

aneta.niezgoda@gdansk.gda.pl

​ ​ Inwestycje ​ ​
Data publikacji 12:54

W budynku dawnego Gimnazjum nr 12 mieścić się będzie Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia

Podpisano umowę na I etap przebudowy budynku dawnego Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej. Powstanie w nim Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia. Koszt inwestycji to 4,89 mln złotych.

Wkrótce rozpoczną się prace związane z I etapem przebudowy dawnego budynku Gimnazjum nr 12 przy ul. Wrzeszczańskiej. Umowa na realizację zadania została podpisana 26 września i opiewa na 4,89 mln złotych. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hadm Plus Hanna Gramatowska.

Dzięki inwestycji, budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  W ramach zadania przewidziano demontaż i budowę schodów oraz pochylni dla wózków przy głównym wejściu  i sali gimnastycznej. Ponadto zamontowana zostanie winda schodowa dla osób niepełnosprawnych. W części gmachu, który dedykowany będzie Gdańskiemu Ośrodkowi Promocji Zdrowia zostaną wykonane nowe posadzki i ścianki działowe. Obiekt wraz z stropodachem zostanie docieplony. Zamontowane zostaną także nowe drzwi i okna.

W zakresie zadania ujęto również wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę przyłącza ciepłowniczego. W ramach inwestycji przewidziano prace przy instalacji elektrycznej, gazowej, montaż systemu monitoringu.

Prace potrwają do początku września 2020 roku. W pierwszym etapie parter  gmachu przy ul. Wrzeszczańskiej zostanie dostosowany do potrzeb Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. W drugim etapie, którego realizacja nastąpi po zakończeniu prac przy dostosowaniu budynku dla GOPZ, kolejne części budynku zostaną przebudowane na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.