Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 09:18

Ogłaszamy przetarg na projekt nowego szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy

Do końca czerwca 2020 r. powstać ma dokumentacja projektowa 40-kilometrowej trasy turystycznej przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Ze ścieżek korzystać będą również rowerzyści.

Dobra wiadomość dla miłośników pieszych i rowerowych wycieczek po lesie. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej nowego szlaku turystycznego przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Prace nad projektem mają potrwać do czerwca 2020 r. Otwarcie ofert zaplanowano na 25 października.

- Inwestycja znacznie poprawi atrakcyjność Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy zachowaniu jego naturalnych walorów i minimalnej ingerencji w ekosystem – uważa Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Projekt ma uwzględnić utwardzenie istniejących i budowę nowych ścieżek dla pieszych i rowerzystów. Szlak będzie dokładnie oznakowany i zabezpieczony. Przewidziano m.in. wykonanie barier ochronnych. W projekcie ma zostać także uwzględnione wprowadzenie  elementów uspokojenia ruchu, strefy Tempo-30, czy poduszek zwalniających. Ze szlaku skorzystają także rowerzyści. Zadanie przewiduje odcinkowe wprowadzenie wydzielonych pasów rowerowych oraz wykonanie przejść dla rowerów i pieszych.

Poprzedni przetarg unieważniony

W październiku 2018 roku unieważniono poprzedni przetarg dotyczący zaprojektowania i budowy szlaku turystycznego. Oferty złożone w postępowaniu znacznie przekroczyły kwotę, jaką zamierzano przeznaczyć na realizację zadania. Najniższa oferta opiewała na 12, 7 mln złotych, a Gdańsk określił koszt na 7 mln złotych.  Podjęto decyzję, aby nowy przetarg dotyczył wyłącznie zaprojektowania szlaku.

Od Jasienia do Sopotu

Główna trasa turystyczna przebiegać ma na odcinku od ul. Źródlanej do zbiornika retencyjnego Jasień. Następnie szlak prowadzić będzie przez lasy Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Strzyży” do Matemblewa i ul. Słowackiego. Trasa przecinać ma ul. Słowackiego na wysokości osiedla Złota Karczma, następnie przez teren Lasów Oliwskich prowadzić będzie do ul. Bytowskiej.  Stąd kierować się będziemy do Owczarni i Drogą Rynarzewską dalej przez ul. Spacerową aż do połączenia ze szlakiem turystycznym na terenie Sopotu.

Pięć łączników

Do głównej trasy planuje się poprowadzić pięć tzw. łączników, pełniących funkcję odcinków szlaku turystycznego. Pierwszy z nich – odcinek A – prowadzić będzie dookoła zbiornika Jasień. Odcinek B skieruje nas wzdłuż nasypu PKM Jasień, od zbiornika do ul. Szybowcowej na Matarni, a następnie wzdłuż ul. Słowackiego do Złotej Karczmy. Trzeci odcinek biec będzie od Matemblewa do ul. Słowackiego, przecinając ul. Potokową, następnie wzdłuż ul. Słowackiego do wysokości nasypu PKM. Kolejny, najkrótszy łącznik biec będzie od szlaku głównego do Osiedla Złota Karczma. Ostatni łącznik prowadzić będzie od ul. Bytowskiej do Parku Reagana wzdłuż ul. Spacerowej, ul. Pomorskiej i Potoku Oliwskiego.

Łącznie cały szlak w Gdańsku wyniesie ponad 39 km. Główna trasa będzie miała długość niemal 21 km. Pięć łączników osiągnie łączną długość ponad 18 km.

Szlak biec będzie także przez Sopot i Gdynię

Szlak  z Gdańska biec będzie dalej ścieżkami do Sopotu i Gdyni. Łącznie po realizacji projektu, uwzględniając istniejące, nowe i odnowione odcinki, dostępnych dla turystów będzie 78,1 km kompleksowej sieci szlaków, w tym na terenie Gdańska 39,16 km, Sopotu 9,14 km, Gdyni 29,8 km. Projekt realizowany będzie w obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny na terenach Gdańska, Gdyni i Sopotu, zasadniczo w obszarach leśnych w granicach administracyjnych miast, a także uzupełniająco w obszarach zurbanizowanych, głównie jako trasy pomocnicze.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie unijne w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Jest to projekt partnerski Gminy Miasta Gdańska (lidera projektu), Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni. Liderem Projektu jest Gmina Miasta Gdańska, natomiast koszty realizacji będą ponoszone przez każdego partnera projektu samodzielnie.