Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 13:18

Nowe windy na linii tramwajowej w kierunku Chełmu coraz bliżej

W poniedziałek, 9 września poznaliśmy oferty w przetargu na projekt i budowę wind na przystankach wzdłuż Al. Armii Krajowej. Nowe dźwigi elektryczne pojawią się na przystanku „Pohulanka” i „Odrzańska”.

Przetarg został ogłoszony, aby przywrócić do eksploatacji windy na przystankach Pohulanka i Odrzańska. Zostały one wyłączone ze względu na zły stan techniczny konstrukcji szybów windowych. Przeprowadzone ekspertyzy i badania Urzędu Dozoru Technicznego na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni wykazały konieczność wykonania prac remontowych - modernizacji szybów windowych w celu ich dalszego użytkowania.

Zadanie  zostało podzielone na dwa etapy.  W pierwszym zostanie opracowany projekt, a  w drugim  nastąpi rozbiórka  dwóch wind na przystanku Pohulanka i trzech na przystanku Odrzańska. W ich miejscu wybudowane zostaną nowe. Prace projektowe mają potrwać trzy miesiące od daty podpisania umowy, a roboty budowlano-montażowe kolejnych trzynaście miesięcy.

Miasto zamierza przeznaczyć na realizację zadania 2 103 776,00 zł brutto. W przetargu złożono 4 oferty:

  1. Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa Paweł Rafalik - 3 665 400,00 zł
  2. Lift Engineering Wojciech Bigas - 2 704 770,00 zł
  3. TechWind Jan Rutkowski - 1 642 050,00 zł
  4. Rembud Krzysztof Paziewski - 1 948 000,00 zł

Oferty  są teraz analizowane pod względem formalno-prawnym. Umowa zostanie podpisana po pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.