Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:07

Nowa droga do nowej szkoły i przedszkola na Jasieniu

We wrześniu 2018 roku przy ul. Lawendowe Wzgórze otwarte zostało przedszkole, tuż obok którego 2 września 2019 r. rozpocznie działalność szkoła podstawowa dla ok. 780 uczniów.  Aby skomunikować nową Szkołę Podstawową nr 6 oraz Przedszkole 68 przy ul. Lawendowe Wzgórze
z istniejącą infrastrukturą drogową, w rejonie skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej powstał układ drogowy umożliwiający bezpośredni dojazd do placówek.

 - Do nowej szkoły przy ulicy Lawendowe Wzgórze, która rozpocznie działalność 2 września będą chodzić uczniowie z okolicznych osiedli. W pobliżu znajduje się również działające od roku przedszkole, do którego rodzice przywożą maluchy z różnych stron południowych dzielnic naszego miasta. Z myślą o komforcie dzieci i ich rodziców postanowiliśmy zadbać o możliwość bezpiecznego dotarcia do placówek edukacyjnych.  Do szkoły będzie można dotrzeć nie tylko komunikacją miejską (autobusem, a już niedługo również tramwajem) ale również pieszo lub rowerem (powstaje specjalna droga dla pieszych i rowerów). Chcemy w ten sposób promować ekologiczne formy transportu nie tylko wśród rodziców ale i dzieci – mówi Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji.

W ramach inwestycji powstała droga stanowiąca przedłużenie budowanej Nowej Bulońskiej Północnej wraz chodnikami i ścieżką rowerową. Droga jest oświetlona, zamontowane zostały elementy małej architektury oraz kanalizacja deszczowa. Na nowej trasie powstały także dwa przystanki autobusowe
do Przedszkola nr 86 (przystanek „Nowa Bulońska 03” [1306]) oraz do szkoły  (przystanek „Szkoła Podstawowa nr 6 01” [1308]). Już 2 września nową trasą pojadą autobusy. Koszt realizacji układu drogowego wyniósł ponad 10 mln zł.

Początkowe założenia zakładały jedynie budowę układu drogowego do centrum edukacyjnego, linia tramwajowa Nowa Bulońska Północna miała kończyć się w pobliżu skrzyżowania ul. Jabłoniowej
i Warszawskiej. Po analizach możliwości finansowych,  miasto zdecydowało jednak by przedłużyć powstającą linię tramwajową o odcinek ok. 320 m, tak aby umożliwić dojazd tramwajem niemalże
pod budynek szkoły i przedszkola. Dlatego też pod zakończoną właśnie drogą dojazdową prowadzącą do szkoły i przedszkola powstał tunel dla pieszych, który w przyszłości umożliwi bezpieczne
i bezkolizyjne przejście pod jezdnią do planowanego przystanku tramwajowego. Tramwaj do placówek ma docierać w połowie 2020 roku, po zakończeniu budowanej obecnie linii tramwajowej w Nowej Bulońskiej Północnej.  

By zapewnić połączenie szkoły z okolicznymi osiedlami, jeszcze w listopadzie tego roku gotowe będzie oświetlone przejście pieszo – rowerowe umożliwiające dojście do szkoły i przedszkola z osiedli
w rejonie ul. Porębskiego.

Równolegle do budowy dojścia do szkoły od strony ul. Porębskiego trwa zagospodarowanie terenu pomiędzy szkołą, a ul. Lawendowe Wzgórze. Prace związane z zagospodarowaniem powinny potrwać  do końca września.