Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:22

REAKCJA NA SZKALUJĄCY MIASTO GDAŃSK MATERIAŁ WIADOMOŚCI TVP

Prawnicy reprezentujący gdański samorząd wysłali do szefa programu „Wiadomości TVP 1” przedprocesowe wezwanie do sprostowania. Chodzi o materiał wyemitowany 24 lipca br. Miasto żąda przeprosin opublikowanych w pierwszej minucie trwania programu o następującej treści:

„Redakcja „Wiadomości” Telewizji Polskiej, przeprasza Gminę Miasta Gdańska za naruszenie jej dobrego imienia poprzez opublikowanie w dniu 24 lipca 2019 roku, w głównym wydaniu „Wiadomości” wyemitowanym o godzinie 19:30, nieprawdziwych i zniesławiających Gminę Miasta Gdańska informacji, zgodnie z którymi:

 >>władze Miasta Gdańska otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii Gdańska<<;

>>władze Miasta Gdańska przypisują Polakom współodpowiedzialność za wybuch Drugiej Wojny Światowej<<;

>>władze Miasta Gdańska odwołują się do nazistowskiej spuścizny<<.

 Redakcja „Wiadomości” Telewizji Polskiej oświadcza, że w rzeczywistości brak jest jakichkolwiek racjonalnych podstaw do formułowania powyżej przedstawionych, zniesławiających sugestii. W związku z powyższym Redakcja „Wiadomości” Telewizji Polskiej wyraża ubolewanie, że tego rodzaju informacje zostały opublikowane i rozpowszechnione w głównym wydaniu „Wiadomości” Telewizji Polskiej.”

 Gdańsk żąda również wpłacenia, w ciągu 7 dni od wezwania, 100 tyś zł na WOŚP.

W Telewizji Polskiej 24 lipca w głównym wydaniu Wiadomości, padły sformułowania, że: „władze Miasta Gdańska otwarcie gloryfikują nazistowską kartę w historii Gdańska; władze Miasta Gdańska przypisują Polakom współodpowiedzialność za wybuch Drugiej Wojny Światowej i, że władze Miasta Gdańska odwołują się do nazistowskiej spuścizny.” Tezy przedstawione przez „Wiadomości” Telewizji Polskiej są w stopniu oczywistym zniesławiające i naruszają dobre imię Miasta Gdańska. Sugerowanie, że Władze Gdańska w swojej polityce historycznej odwołują się do jednej z najbardziej zbrodniczych ideologii w historii ludzkości jest jednym z najcięższych zarzutów, które można postawić w debacie publicznej. Podobnie, przez pryzmat doświadczeń historycznych, należy ocenić zarzut prowadzenia polityki współodpowiedzialności Polski za wybuch Drugiej Wojny Światowej. Nie ulega więc wątpliwości, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia dóbr osobistych gdańskiego samorządu.