Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Daniel Stenzel

Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 22:07

Bardzo dobra ocena Gdańska w ratingu agencji Fitch Ratings!

Długoterminowe ratingi dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA”. Przekładając to na język szkolnych ocen – jest to piątka z minusem. A to z kolei oznacza stabilną sytuację i perspektywę. To najważniejsze wnioski z najnowszego ratingu przygotowanego dla Gdańska. Dzięki temu miasto jest ocenione jako wiarygodny partner dla Europejskich banków, co jest niezwykle ważne pod kątem spłaty obecnego zadłużenia. Daje to również możliwości ubiegania się o kolejne inwestycyjne kredyty. Ocena ta jest również ważna dla zagranicznych inwestorów, którzy w ostatnich latach w Gdańsku stworzyli tysiące miejsc pracy.

 

Dochody stabilne, ew. problemy firm niegroźne dla budżetu

Agencja uznała dochody miasta za stabilne, podkreślając, że najbardziej podatne na wahania są podatki od osób prawnych. Te jednak stanowią ledwie 3% tzw dochodów operacyjnych (czyli takich, które na bieżąco wpływają do budżetu). A zatem ewentualny kryzys w przedsiębiorstwach nie powinien aż tak bardzo odbić się na wpływach do budżetu miasta. Fitch zakłada, że Gdańsk pozostanie miastem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców, co powinno wpłynąć pozytywnie na zdywersyfikowanie tzw. bazy podatkowej (47% wpływów do budżetu pochodzi właśnie z podatku od osób fizycznych i podatków lokalnych)

Autorzy tego zestawienia zauważają, że samorząd utrzymuje tzw. wydatki operacyjne (bieżące) pod kontrolą, uważają również, że Gdańsk ma wysoką zdolność do ograniczania wydatków w odpowiedzi na ewentualne problemy z niższymi wpływami z podatków.

 

Gdańsk wiarygodny, zadłużenie stabilne

Ocenione zostało także zadłużenie miasta jako „średnie – stabilne”. To oznacza, że spłata kredytów jest zabezpieczona, samorząd posiada na to odpowiednie środki finansowe i nie ma zagrożenia przekroczenia ustawowych wskaźników obsługi długu. Nie jesteśmy także zagrożeni wahaniem kursów walut, gdyż miasto ma kredyty w złotówkach.

- Bardzo mnie cieszy ten najnowszy „rating”, bo jest to bezstronne uznanie, że jako miasto jesteśmy wiarygodni dla naszych finansowych partnerów i że sytuacja naszego budżetu jest stabilna. To ważne także dla gdańszczanek i gdańszczan, którzy oczekują od nas kolejnych miejskich inwestycji – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wyniki ratingu w światowych serwisach zostały ogłoszone dzisiaj o godz. 22.00 czasu Polskiego. Analiza stanu miejskiej gospodarki, ocena budżetu, wiarygodności kredytowej, mocnych i słabych stron miasta przez obiektywnych specjalistów – tak wyglądało przygotowanie tego zestawienia.