Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wybrano wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

prasa@gdansk.gda.pl

12:33

Wybrano wykonawcę na odbiór odpadów komunalnych w Gdańsku

Wybrano firmę, jaka będzie świadczyć usługę odbioru odpadów w Gdańsku. Najkorzystniejsze oferty na każdy z pięciu sektorów złożyła firma Suez, która spełniła wymogi przetargu i zmieściła się w zaplanowanej kwocie. W porównaniu do sytuacji w sąsiednich gminach nie doszło do radykalnego wzrostu cen za odbiór odpadów.

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, położonych w Gminie Miasta Gdańska oraz ich transport do Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku został ogłoszony w kwietniu. Po weryfikacji formalnej złożonych ofert, wyłoniono najkorzystniejszego wykonawcę, który będzie świadczył usługi przez 44 miesiące, czyli do 2023 roku.

Miasto Gdańsk jest podzielone na sześć sektorów, pod względem odbioru odpadów, a postępowanie obejmowało odbiór odpadów z pięciu z nich. Na każdy były składane osobne oferty i wybierany wykonawca. Suez Północ Sp. z o.o. złożył najkorzystniejsze oferty na wszystkich sektorach, a  w jednym z sektorów usługi będzie świadczyć w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Usługowym Clean-bud Sp. J. Łączna wartość to 250,5 mln zł, która zmieściła się w kwocie, jaką Miasto Gdańsk przeznaczyło na to zamówienie -251,49 mln zł.

- Udało nam się uzyskać oferty, które nie tylko mieszczą się w założonym budżecie, ale również uniknęliśmy gwałtownego skoku cen, jak to ma miejsce w sąsiednich gminach. Ta sytuacja pokazuje, że wprowadzenie kilkanaście miesięcy temu na rynek miejskiej spółki Gdańskie Usługi Komunalne, było korzystnym ruchem i wpłynęło na konkurencyjne firmy, w tym na wysokości złożonych ofert – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska. – Było to pionierskie rozwiązanie w skali kraju wprowadzone przez nasz samorząd. Cieszy nas fakt, że uzyskane ceny za odbiór odpadów są na porównywalnym poziomie, jak zaoferowane w poprzednim przetargu. – dodaje.

O zlecenie starały się Konsorcjum Gdańskie Usługi Komunalne z Gdańska i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Rumi, Koma Olsztyn, Suez Północ z Gdańska oraz Konsorcjum Suez Północ z Gdańska i Clean Bud z Gdyni.

Oprócz ceny, która wynosiła 60% kryterium, były brane pod uwagę jeszcze warunki, takie jak:

- Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą  - 25%

- Dysponowanie pojazdami o zabudowie bębnowej do zbiórki odpadów BIO, posiadającymi funkcję rozcinania worków - 10%

- Wyposażenie PGO (punkt gromadzenia odpadów) w zabudowie wielorodzinnej w co najmniej po jednym pojemniku dla każdej z frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, ułatwiającym wrzucanie odpadów osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom - 5%

Postępowanie obejmowało odbiór odpadów komunalnych z pięciu sektorów miasta, obejmujących następujące dzielnice:

  • Sektor 1: Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia- Św. Wojciech- Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza;
  • Sektor 2: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście;
  • Sektor 3: Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża;
  • Sektor 4: Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje;
  • Sektor 5: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień

Termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacyjnego  będzie wynosił 44 miesiące, na każdym sektorze, przy czym:

dla sektora 1 - od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.05.2023 r.

dla sektora 2 - od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.

dla sektora 3 - od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.

dla sektora 4 - od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.

dla sektora 5 -  od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.