Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Aneta Niezgoda

Aneta Niezgoda
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Data publikacji 15:27

Zmiany na budowie palmiarni w Parku Oliwskim

Roboty związane z wykonaniem stalowej konstrukcji rotundy palmiarni w Parku Oliwskim są już na ukończeniu. Obecnie wykonawca kończy działania,  mające na celu antykorozyjne zabezpieczenie obiektu i jest to ostatni etap prac konstrukcyjnych związanych z budową nowej rotundy palmiarni. Do wykonania pozostało jeszcze oszklenie obiektu.

Przypominamy, że z uwagi na prototypowy i nietypowy kształt realizowanej obecnie palmiarni, projekt rotundy poddano dodatkowym analizom wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem, z uwzględnieniem wzmożonej jego intensywności. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia nietypowej bryły rotundy, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. W tym celu opracowana została zamienna dokumentacja projektowa, która określiła nowe parametry konstrukcji.

Będzie nowy wykonawca szklenia 

Z uwagi na stopień zaangażowania robót oraz technologię szklenia, Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą robót, zdecydował iż prace związane z oszkleniem obiektu wykonywać będzie  firma wyspecjalizowana w tej dziedzinie, a umowa z obecnym wykonawcą zostanie rozwiązana.    

- W trakcie realizacji inwestycji zmianie uległ projekt rotundy,  a co za tym idzie zmieniła się także zakładana w przetargu technologia wykonania oszklenia, dlatego też  przygotowujemy się do zakończenia współpracy z wykonawcą obecnie realizującym to zadanie. Równolegle przygotowujemy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który wykona szklenie budynku rotundy. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a wyłoniona  w postępowaniu firma na oszklenie obiektu będzie miała 8 miesięcy – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Daktylowiec pod stałą opieką botanika

Prace w rotundzie rozpoczęto od przesadzenia roślin do parkowych szklarniNastępnie, w celu ochrony pozostałej roślinności - w tym 180-letniego daktylowca - wykonano specjalny tymczasowy tunel z foli. Podczas prowadzonych prac nad zapewnieniem roślinności właściwych warunków czuwał botanik. Z uwagi na zmianę wykonawcy robót, w trakcie przerwy realizacyjnej oraz podczas  prowadzenia prac związanych ze szkleniem rotundy, nadzór botanika nad roślinnością znajdującą się w obiekcie będzie kontynuowany. Do czasu wyłonienia nowego opiekuna znajdującej się w rotundzie roślinności nadzór sprawować będzie obecny jej opiekun.  

Budowa rotundy jest pierwszym etapem prac realizowanych w kompleksie palmiarni Parku Oliwskiego. 

Właśnie zakończyły się prace związane z wykonaniem budynku socjalno – technicznego, będącego II etapem rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni. Oprócz zaplecza socjalnego, w budynku znajdują się również ogólnodostępne, bezpłatne toalety oraz węzeł ciepła, niezbędny  do utrzymania odpowiedniej temperatury w palmiarni. Obecnie trwają procedury odbiorowe zadania, a udostępnienie budynku planowane jest w sierpniu.  Ponadto, jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć III etap  związany z przebudową  Oranżerii. By móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny renowację przejdą nadproża, pojawią się także nowe okna. Dodatkowo w oranżerii znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, zamontowana winda. Co ważne, to właśnie z oranżerii będziemy przechodzić do rotundy, w której znajduje się 180 letnia palma. Przetarg na przebudowę oranżerii ogłoszony zostanie po otwarciu ofert na oszklenie rotundy, a realizacja prac przewidziana jest do końca 2020 roku.