Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

olimpia.schneider@gdansk.gda.pl
58 323 63 05
693 380 082

Data publikacji 18:39

Zespół zarządzania kryzysowego - monitoruje sytuację

Podczas spotkania zespołu zarządzania kryzysowego poszczególne służby (WBiZK, Gdańskie Wody, SAUR Neptun Gdańsk, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, Zarząd Transportu Miejskiego, Straż Miejska,  Straż Pożarna, Policja i Gdańskie Centrum Kontaktu) przedstawiły stan gotowości do podjęcia działań związanych z przemieszczaniem się fali wzebraniowej na rzece Wiśle, a także tych związnych z ewentualnością wystąpienia w naszym mieście deszczy nawalnych.

Aktualnie fala wzebraniowa znajduje się na wysokości Wyszogrodu, na jej drodze znajduje się jeszcze zapora we Włocławku. Według przedstawionych prognoz,  fala do Tczewa dotrze około 1 czerwca.  W kolejnych dniach pojawi się w Gdańsku, prognozy zaś wskazują, iż nie spowoduje ona zagrożenia powodziowego.

Gdańskie Wody poinformowały, iż w najbliższych dniach rozpocznie się obniżanie zwierciadła wody na zbiorniku Srebniki. Ma to związek z uzyskanym od Wód Polskich pozwoleniem na okresowe obniżenia zwierciadła wody w tym zbiorniku retencyjnym. Uzyskana zgoda pozwala, aby zbiornik Srebrniki działał w okresie od czerwca do września w trybie nadzwyczajnym, czyli ze zwiększoną o 26  000 m3 retencją.