Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:59

Wakacje w Gdańsku – oferta dla dzieci i młodzieży. Zapisy startują 10 czerwca

W tym roku Gdańsk przeznacza ponad 1,5 mln zł na organizację zajęć letnich. W 52 lokalizacjach (placówkach oświatowych) przygotowano ponad 6 tysięcy miejsc dla dzieci i młodzieży. W samych szkołach odbędzie się 24 655 godzin zajęć, które poprowadzi 567 nauczycieli. Oprócz półkolonii w szkołach, ciekawą ofertę zajęć proponuje Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Ośrodek Sportu, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Hevelianum, Pałac Młodzieży i placówki Gdańskiego Archipelagu Kultury.

- W tym roku będzie więcej godzin zajęć dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta i więcej nauczycieli, którzy zaopiekują się młodzieżą podczas wakacji – podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. – Co istotne, oferta wakacyjna równomiernie pokrywa całe miasto, dlatego dostęp do niej będzie łatwiejszy we wszystkich dzielnicach. W każdej dzielnicy można znaleźć ofertę miasta dla dzieci i młodzieży.
- W tym roku zapisy na zajęcia startują już 10 czerwca. Co ważne, nie będzie kolejek, bo wniosek składamy bezpośrednio w wybranej placówce – dodaje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. – Tylko na zajęcia w placówkach szkolnych przeznaczyliśmy milion dwieście tysięcy złotych, a reszta to pieniądze dla organizacji pozarządowych, które wspólnie z nami organizują letni wypoczynek.

Akcja „Lato 2019” w Gdańsku to przede wszystkim:
- więcej miejsc, nie tylko w pierwszych tygodniach wakacji
- bogatą ofertę szkół i placówek oświatowych (np. Pałacu Młodzieży i Gdańskiego Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego) uzupełnioną ofertami instytucji kultury oraz zajęciami przygotowanymi przez organizacje pozarządowe
- równomierne rozłożenie oferty w obszarze całego miasta
- ofertę bezpłatną lub odpłatną symbolicznie, aby ułatwiać dostęp także rodzicom mniej zamożnym
- wyeliminowanie rekrutacji „kolejkowej” w Pałacu Młodzieży i innych placówkach oświatowych
- opiekę w placówkach szkolnych – 8/10-godzinną od poniedziałku do piątku
- dwutygodniowe turnusy w 52 placówkach (o 9 więcej niż w roku ubiegłym).

Jakie zajęcia będą organizowane?
Miasto Gdańsk, wspólnie z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, przygotowało szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Wśród między innymi:
- sportowe, w tym pływackie, rekreacyjne, turystyczne, edukacja w plenerze, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, zabawy i ćwiczenia z elementami pedagogiki zabawy, ruchu rozwijającego
- gry i zabawy, w tym gry planszowe, zajęcia rozbudzające zainteresowania, konstrukcyjne
- informatyczne, w tym zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komputerowej
- artystyczne, w tym plastyczne, plastyczno-techniczne, muzyczne, taneczne, twórcze, kreatywne
- kulinarne
- ekologiczne
- spotkania ze sztuką, w tym zajęcia czytelnicze i biblioteczne, filmowe, teatralne
- zajęcia z zakresu bezpieczeństwa
- językowe
- historyczne
- opiekuńczo-wychowawcze, w tym wycieczki i wyjścia do kina.

Warto podkreślić, że zajęcia podczas wakacji wesprą organizacje pozarządowe: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”, Fundacja „Zabawa i Poznanie”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja Pomóż Sobie i Innym, Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też, Familijny Poznań, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mondo, Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”.

Dyżury przedszkoli
Informację o dyżurach gdańskich przedszkoli i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji znajdują się na stronie Miasta: https://www.gdansk.pl/download/2019-02/122550.pdf


Szczegóły wszystkich propozycji na spędzenie wakacyjnych miesięcy znajdą się na stronie miasta na początku czerwca. W załączeniu – prezentacja najważniejszych atrakcji.