Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 11:41

Most Sobieszewski w Top Inwestycji Komunalnych 2019

Gdański projekt znalazł się wśród najlepszych, nagrodzonych podczas 8. Edycji plebiscytu, towarzyszącej XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach. Budowa zwodzonego mostu stanowiła jedną z kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w ostatnich latach o wartości ponad 64 mln zł.

Jest to inwestycja o szczególnej wadze dla Miasta Gdańska. O jej ukończeniu wypowiedział się Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydent ds. inwestycji – W ten sposób udało nam się uhonorować 100-lecie niepodległości. Przede wszystkim jednak skomunikowaliśmy i realnie połączyliśmy z centrum miasta dużą dzielnicę. Udało nam się uruchomić procesy gospodarcze, społeczne, zwiększyć znacząco aktywność inwestorów w tej części miasta.

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 11 tysięcy gości z Polski, Europy i świata. To właśnie tu od 7 lat trwania projektu Top Inwestycje Komunalne nagradzani są laureaci, wybierani spośród ok. 150 zgłoszeń przyjmowanych przez organizatorów.

Więcej informacji o konkursie: www.portalsamorzadowy.pl