Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Olimpia Schneider

Olimpia Schneider
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 21:10

Znamy kandydata na dyrektora Teatru Miejskiego Miniatura

W piątek, 10 maja komisja konkursowa wybrała kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura. Rekomendowany na to stanowisko zostanie Michał Derlatka. 

Podczas drugiego posiedzenia komisji konkursowej, powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura, ustalono  ostateczną listę kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu:

  1. Marek Brand
  2. Michał Derlatka
  3. Anna Golc
  4. Krzysztof Grabowski
  5. Jacek Sarnacki
  6. Adam Walny

Komisja konkursowa - po wysłuchaniu kandydatów oraz przeanalizowaniu i omówieniu wszystkich ofert - zwróciła uwagę na dwie interesujące kandydatury: Marka Branda i Michała Derlatki.
Po wnikliwej dyskusji Przewodnicząca dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury Barbara Frydrych zarządziła głosowanie.
Jawne głosowanie odbyło się zgodnie z Regulaminem pracy komisji stanowiącym załącznik do zarządzenia PMG nr 608/2019. Każdy członek komisji mógł oddać jeden głos.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano Michała Derlatkę, który tym samym jest rekomendowany Prezydent Miasta Gdańska na stanowisko dyrektora Miejskiego Teatru Miniatura na okres 3 sezonów artystycznych.