Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 15:00

Strajk oświaty oraz egzamin ósmoklasisty – 17 kwietnia

Trzeci dzień egzaminów ósmoklasistów przebiegł w Gdańsku bez zakłóceń w 71 szkołach podstawowych. Do egzaminu przystąpiło 3875 uczniów (tylu samo co pierwszego i drugiego dnia egzaminów).

Łącznie w 71 szkołach podstawowych utworzono 342 komisje egzaminacyjne. W ich składzie znalazło się 377 nauczycieli z danej placówki, 106 oddelegowanych oraz 397 osób z zewnątrz.

Natomiast według najnowszych danych, dziś po południu strajk odbywał się w 94 szkołach i 29 przedszkolach (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 33 niesamorządowych) oraz 8 innych placówkach: Pałacu Młodzieży i poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Strajkowało 3557 nauczycieli i 126 pracowników administracji obsługi.