Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zdjęcie portretowe: Dariusz Wołodźko

Dariusz Wołodźko
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 17:08

Strajk oświaty oraz egzamin ósmoklasisty – 16 kwietnia

Drugi dzień egzaminów ósmoklasistów przebiegł w Gdańsku bez zakłóceń w 71 szkołach podstawowych. Do egzaminu przystąpiło 3875 uczniów (tylu samo co pierwszego dnia).

Łącznie w 71 szkołach podstawowych utworzono 253 komisje egzaminacyjne. W ich składzie znalazło się 314 nauczycieli z danej placówki, 82 oddelegowanych nauczycieli i 314 osób z zewnątrz.

Natomiast według najnowszych danych, strajk odbywa się dziś w 97 szkołach i 30 przedszkolach (na ogólną liczbę 169 samorządowych placówek i 33 niesamorządowych) oraz 7 innych placówkach: Pałacu Młodzieży i poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Strajkuje 3649 nauczycieli i 144 pracowników administracji obsługi.

Przypominamy, że na stronie www.gdansk.pl/strajkoswiaty znajdują się aktualizowane informacje na temat strajku oświatowego w Gdańsku, a także oferta zajęć dodatkowych dla uczniów w czasie strajku oraz wykaz placówek niestrajkujących (samorządowych i niesamorządowych) w naszym mieście.