Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 14:54

Projekt Wakacyjny Staż wkracza w II etap

Rozpoczyna się II etap projektu „Wakacyjny Staż 2019”. W pierwszym etapie do programu zgłaszali się fundatorzy, teraz czas na uczestników. Zainteresowani odbyciem wakacyjnego stażu mają z czego wybierać. Do projektu zgłosiło się aż 82 firmy i instytucji publicznych, proponując 360 ofert staży. Zgłoszenia uczestników będą przyjmowane do 14 maja.

Wakacyjny Staż to program, który ma na celu umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej, zaś fundatorom ułatwienie znalezienia i zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Cały projekt składa się z kilku etapów. Aktualnie trwa etap, w którym zgłaszają się kandydaci na stażystów.

Na studentów i absolwentów uczelni wyższych czeka 360 ofert staży, ufundowanych przez 82 firmy. Aby wziąć udział w projekcie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie wakacyjnystaz.pl. Kandydaci na stażystów mają na to czas do 14 maja.

O płatne staże w instytucjach publicznych oraz firmach reprezentujących różne branże gospodarki, m.in. finansową, bankową, mogą ubiegać się studenci wszystkich lat i kierunków studiów, z Polski i z zagranicy. Różnorodność ofert staży sprawia, że każdy student zarówno uniwersytetu, jak też uczelni technicznej, może znaleźć coś interesującego dla siebie i spróbować swoich sił w biznesie bądź w innych dziedzinach zawodowych.

Warto przypomnieć, że czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc i odbywa się w okresie od lipca do końca września. Termin ustalany jest indywidualnie z fundatorem stażu. Każdy uczestnik projektu, za obyty staż otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż 1500 zł brutto za miesiąc.

„Wakacyjny Staż" pozwala młodym ludziom postawić pierwsze kroki na drodze do kariery zawodowej i zdobyć praktyczne umiejętności oraz cenne doświadczenie. Niejednokrotnie projekt jest także szansą na zdobycie stałego zatrudnienia. W ubiegłym roku blisko połowa ankietowanych laureatów otrzymała oferty pracy po zakończeniu staży.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży dostępną na stronie wakacyjnystaz.pl. Informacje o akcji będzie można również znaleźć na Facebooku Miasta Gdańska oraz na trójmiejskich uczelniach, gdzie zostaną rozdystrybuowane materiały promocyjne projektu.