Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 13:35

Miasto ogłosiło zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych

Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych  jak i niezamieszkanych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku. Przyszły wykonawca będzie świadczył usługi przez 44 miesiące, czyli do 2023 roku.

Odbiór odpadów komunalnych będzie świadczony w pięciu sektorach miasta obejmujących następujące dzielnice:

 • Sektor 1: Wyspa Sobieszewska, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia- Św. Wojciech- Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza;
 • Sektor 2: Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście;
 • Sektor 3: Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża;
 • Sektor 4: Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje;
 • Sektor 5: Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień

- Ogłoszony przetarg ma zapewnić kontynuację odbioru odpadów z nieruchomości w naszym mieście w systemie podziału na pięć frakcji wprowadzonym w kwietniu ubiegłego roku – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. – System gospodarki odpadami komunalnymi musi sprostać nie tylko rosnącej ilości wytwarzanych odpadów, ale również normom odzysku surowców i wymogom środowiskowym, dlatego mając perspektywę obsługi systemu przez kolejne trzy i pół roku uwzględniamy niezbędne warunki, aby spełnić wszystkie kryteria.

 

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Usłudze będzie podlegał odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tj. zabudowa wielorodzinna – spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz zabudowa jednorodzinna, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

 • bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych,
 • zielonych,
 • wielkogabarytowych, zużytych opon,
 • leków.

Zaś od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy, sklepy, biura, instytucje), będzie obejmował selektywne odbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

 • bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych,

w ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do Zakładu Utylizacyjnego  przez  wybranego wykonawcę będzie wynosił 44 miesiące, na każdym sektorze, przy czym:

dla sektora 1 - od dnia 1.10.2019 r. do dnia 31.05.2023 r.

dla sektora 2 - od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.

dla sektora 3 - od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.

dla sektora 4 - od dnia 1.11.2019 r. do dnia 30.06.2023 r.

dla sektora 5 -  od dnia 1.09.2019 r. do dnia 30.04.2023 r.

W warunkach przetargu jest również określona minimalna ilość pojazdów do obsługi poszczególnych sektorów, które również będą musiały spełniać warunki Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Sektor 1 - 27

Sektor 2 - 24

Sektor 3 - 26

Sektor 4 - 24

Sektor 5 - 30

Kryteria wyboru wykonawcy

Wszystkie oferty spełniające warunki formalne będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

 • Cena - 60%
 • Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą - 25%
 • Dysponowanie pojazdami o zabudowie bębnowej do zbiórki odpadów BIO, posiadającymi funkcję rozcinania worków - 10%
 • Wyposażenie PGO (punkt gromadzenia odpadów) w zabudowie wielorodzinnej w co najmniej po jednym pojemniku dla każdej z frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, ułatwiającym wrzucanie odpadów osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom - 5%

Termin składania ofert upływa 7 maja 2019 roku o godz. 10.00.  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 13.00.

Ogłoszenie wraz z SIWZ dostępne na:

https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/odbior-i-transport-odpadow-komun-z-nieruchomosci-zlokalizowanych-w-granicach-admin-gminy-miasta-gdanska-sektory-i-v,a,142654