Przeglądarka IE 11 nie jest wspierana na witrynie. Proszę skorzystać z nowej przeglądarki Edge firmy Microsoft

Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

Data publikacji 09:14

Zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Jabłoniowej i Warszawskiej

W piątek, 5 kwietnia, w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian na ul. Jabłoniowej. Od piątku  zamknięty zostanie odcinek ul. Jabłoniowej od zjazdu Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Warszawską.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu związane jest z kolejnym etapem przebudowy skrzyżowania ul. Warszawskiej i ul. Jabłoniowej. Zmiana polegać będzie na zamknięciu jezdni w ul. Jabłoniowej  na odcinku od zjazdu w Armii Krajowej do skrzyżowania ul. Jabłoniowej i ul. Warszawskiej.  Objazdy wyznaczono ul. Leszczynową lub ul. Cedrową i al. Havla. Ruch na ul. Warszawskiej w relacji Szadółki – Ujeścisko będzie odbywał się bez zmian. Jednocześnie otwarta zostanie relacja z trasy W-Z do ul. Kartuskiej przez ul. Limbową.

Taka organizacja ruchu utrzyma się przez co najmniej 2 miesiące.  O kolejnych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem.

Przy ul. Myśliwskiej trwają prace brukarskie oraz związane z przyłączeniem wodociągu. Na obiekcie mostowym wykonawca realizuje roboty związane z wykonaniem podpór oraz prefabrykacją łuków konstrukcyjnych mostu. W rejonie ul. Limbowej oraz przy stacji paliw trwają prace brukarskie, wykonywane są również prace związane z budową fundamentów pod słupy trakcyjne. Kontynuowane są roboty przy budowie wodociągu oraz instalacji oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kartuskiej. Przy ul. Warszawskiej i Jabłoniowej realizowane są zadania polegające na budowie budynków obsługi pętli oraz stacji prostownikowej. Na ul. Nowej Warszawskiej trwa wykonywanie podbudowy pod jezdnię.

Inwestycja jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. W imieniu  Miasta Gdańska zadanie koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.  Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu.

Koszt realizacji zadania to niemal 192 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie unijne wynosi 58, 5 mln złotych.

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy o ostrożną jazdę!