Referat Prasowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Wzrost wynagrodzenia gdańskich nauczycieli

Referat Prasowy
Urząd Miejski w Gdańsku

prasa@gdansk.gda.pl

​ ​ Edukacja ​ ​
09:50

Wzrost wynagrodzenia gdańskich nauczycieli

28 marca radcy miejscy zadecydowali o podwyżce pensji kadr pedagogicznych. Zmiany nastąpią w dodatkach – motywacyjnych i funkcyjnych, a także honorarium wychowawców klas i będą dotyczyć osób zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych. Roczne koszty wyniosą 5 mln złotych.

Powiększeniu ulegnie pula środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne – z 5 do 6 proc. W przypadku dodatków funkcyjnych, zmiany zapowiadają się równie poważnie. Wychowawcy klas otrzymają dodatek w wysokości nie 100, a 200zł, czyli dwukrotnie większy niż dotychczas. Na poszczególnych stanowiskach kierowniczych podwyżki wyniosą średnio ok. 300zł.

Podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli wejdą w życie od nowego roku szkolnego. Koszty od września do grudnia 2019 r. wyniosą około 1,5 mln złotych, natomiast w pełnym roku  – 5 mln. Zapisy regulaminu wynagradzania dotyczą ok. 7000 nauczycieli gdańskich szkół i placówek oświatowych, w tym wicedyrektorów i 169 dyrektorów. Prace nad tą uchwałą rozpoczęły się już wiosną 2018. Pierwszym krokiem w stronę zmian były podwyżki przyznane przez Prezydenta Pawła Adamowicza na początku ubiegłego roku. Jak podkreśla zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego, Grzegorz Kryger, uchwała była przepracowana i konsultowana ze środowiskiem oświatowym.